Samen het beste uit jezelf!

Huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen van
VMBO, HAVO, VWO en ander onderwijs

WIE WE ZIJN

ASL is een instituut voor huiswerk- en studiebegeleiding, dat sinds 1993 is gevestigd in Emmen. De dagelijkse leiding is in handen van Gerard Hempen, docent wiskunde met ruim 35 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs (van VMBO- basisberoepsgericht tot VWO).

Samen met een groep enthousiaste studenten van de Rijks Universiteit Groningen en enkele docenten bieden we ondersteuning en bijles aan scholieren en studenten die om verschillende redenen moeite hebben met leren en studeren. Ook helpen we beginnende brugklassers om een goede start te maken op de middelbare school. Voor deze groep kan het ook een vorm van naschoolse opvang zijn, gecombineerd met huiswerkondersteuning.

Wat we doen

Binnen het reguliere onderwijs is niet altijd genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en daarnaast weet men in groepsverband niet altijd even goed om te gaan met leerafwijkingen en –achterstanden. ASL ondersteunt hierin.

Wij helpen leerlingen in een kleinschalige en vertrouwde omgeving om de benodigde kennis op te doen (bij te spijkeren), om efficiënt te plannen en om effectief te leren. Ook geven we specialistische begeleiding aan kinderen of (jong)volwassenen met ADHD/ADD, autismespectrumstoornissen, dyslexie, faalangst en/of andere aandachtsgebieden.

In onze dienstverlening gaan we uit van de volgende kernwaarden: rust en regelmaat, persoonlijk, deskundig en resultaatgericht.

Rust en regelmaat

Wij bieden onze leerlingen een studieruimte waarin rust, betrokkenheid en gerichte ondersteuning centraal staan. Er is ruimte voor een kop thee en een gesprek, maar er wordt toegezien op voldoende voortgang en resultaat.

Persoonlijk

Elke leerling wordt geholpen op basis van een persoonlijk plan van aanpak. Deze wordt opgesteld naar aanleiding van een individueel intakegesprek en geldt als leidraad tijdens het begeleidingstraject. Periodiek wordt geëvalueerd of het plan van aanpak nog voldoende aansluit of dat de doelen en/of de begeleiding moet(en) worden bijgesteld.

Deskundig

De leerlingen kunnen op ieder moment met hun vragen terecht bij een deskundige studiebegeleider. Dagelijks zijn voldoende begeleiders aanwezig met de benodigde kennis en ervaring (aansluitend op de behoefte van de aanwezige leerlingen). Probleemvakken worden individueel aangepakt; een studiebegeleider met een gerichte achtergrond (een economisch profiel, een exact profiel of een talengericht profiel) zal de leerling hier gericht in begeleiden.

Resultaatgericht

Wij doen er alles aan om bij te dragen aan het best mogelijke resultaat en zullen dit regelmatig evalueren. Er vinden wekelijkse voortgangsgesprekken plaats tussen de leerling en de begeleider. Hierbij wordt gekeken naar de behaalde resultaten en tevens worden knelpunten en bijzonderheden besproken. De voortgang wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.

Onze mogelijkheden

Vakmatige begeleiding

 • 1 keer per week (2 uren).
 • Gerichte ondersteuning voor één of twee probleemvakken.
 • Bijles in kleine groepen, afgewisseld met individuele instructie.
Contact

Intensieve begeleiding

 • 2, 3 of 4 keren per week (4 – 8 uren).
 • Gerichte ondersteuning voor meerdere probleemvakken.
 • Bijles in kleine groepen, afgewisseld met individuele instructie.
 • Hulp bij het ‘leren plannen’, het ‘leren leren’ en het ‘wegwerken van achterstanden’.
 • Overhoring voor toetsen of SO’s.
 • Individuele voortgangsgesprekken.
Contact

Brugklasbegeleiding

 • Intensieve begeleiding speciaal voor brugklassers, gericht op een goede start op de middelbare school.
Contact

Individuele begeleiding

 • Samen met een vakgerichte studiebegeleider werkt de leerling één of meerdere uren per week individueel aan probleemvakken.
 • Bijlessen kunnen in overleg voor alle vakken worden gegeven.
Contact

Individuele coaching

 • Een coachende individuele begeleiding, met als doel het in de praktijk brengen van structureren van de dag- en de weekindeling.
 • Nadruk op bevordering, behoud en compensatie van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid.
 • Aandacht voor de sociale omgang met anderen.
 • Praktische ondersteuning en sturing, zodat de cliënt / leerling beter in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Hiervoor kan Zorg in Natura (ZiN) worden ingezet vanuit de gemeente.

Contact

Examentraining

 • In april / mei voor leerlingen van 4 VMBO, 5 HAVO en 6 VWO.
 • Als voorbereiding op het eindexamen.
 • Gerichte uitleg en oefening aan de hand van een uitgebreid trainingspakket.
Contact

Eindtoetstraining (CITO)

 • Op vrijdagmiddag voor leerlingen uit groep 7/8.
 • Als voorbereiding op de eindtoets P.O. (CITO).
 • In kleine groepjes krijgen de leerlingen extra uitleg en oefening voor taal en rekenen.
Contact

LVSi KEURMERK

ASL is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSi). Een instituut dat is aangesloten bij de LVSi staat voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Zekerheid - omdat u de garantie heeft dat het instituut voldoet aan strenge kwaliteitseisen en richtlijnen, gebaseerd op de eisen die het basis- en voortgezet onderwijs stelt aan zowel de docenten en begeleiders als het didactisch en pedagogisch beleid van het instituut.

Betrouwbaarheid - omdat de kwaliteit van een LVSI-instituut voortdurend gewaarborgd wordt door de controlerende rol van de LVSI. Ook kent de LVSI een heldere en integere klachtenprocedure waarbij een onafhankelijke klachtencommissie in samenwerking met een jurist kan bemiddelen en adviseren.

Kwaliteit - omdat een LVSI-instituut voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van didactiek en pedagogiek.

De gekwalificeerde begeleiders en docenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van alle facetten van het onderwijs en huiswerkbegeleiding en onderhouden nauwe contacten met de school zodat een optimale begeleiding van de leerling gewaarborgd is.

Het belangrijkste is echter dat een LVSI-instituut de leerling centraal stelt. Dat betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin de leerling zich op zijn gemak voelt, vertrouwen krijgt en door het individuele begeleidingsplan het maximale resultaat kan behalen.

Zekerheid

Betrouwbaarheid

Kwaliteit

De leerling centraal

Nieuws

Onze nieuwsberichten zijn terug te vinden via onze social media:

Contact


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of eens langskomen op locatie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? U kunt ons telefonisch bereiken via 0591-611078 of u kunt een bericht achterlaten via het onderstaande contactformulier.


Wij helpen je hiermee, bijvoorbeeld als je:

 • Moeite hebt de lessen te volgen
 • Niet geconcentreerd kunt leren
 • Bij het maken van huiswerk alweer veel vergeten bent
 • Steeds weer struikelt over bepaalde werken
 • Op een verkeerde manier studeert
Sluiten

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project